Vinařský penzion André

Vinařský penzion André

Základní informace
Zahradní 1295
691 02 Velké Bílovice
+420 720 958 894
p.heisler@hotelakademie.cz
http://www.hotelakademie.cz/
Hlavní výhody:
poměr cena / služby
Kartu uplatníte na:
Sleva pro členy CZV klubu

5%

Kapacita osob110

ObčerstveníRestaurace

Bezbariérový přístup

Vlastní parkoviště

 

 

lechtitelská stanice byla založena 12. dubna 1901, jako „Zemská révová školka“. Jejím cílem bylo napomoci moravskému vinohradnictví, které bylo zdecimováno mšičkou révokazem. Prvních 20 let působil jako správce významný vinařský buditel Alois Václav Horňanský.

Zpočátku byla hlavním úkolem výsadba a výroba podnožového materiálu révy vinné. V prvních letech se štěpovalo 20 – 50 tisíc kusů sazenic, v roce 1907 to bylo již 100 000 a v 80. letech 20. století 1 200 000 kusů.

Později přichází řešení nové šlechtitelské problematiky s využitím zákonitostí dědičnosti J. G. Mendela a také prací Ch. C. Andrého.

Udržovací šlechtění bylo zahájeno v roce 1943 a od roku 1953 začíná novošlechtění. Byly zahájeny práce na křížení odrůd Müller Thurgau a Tramínu červeného, později známém novošlechtěnci Pálava. Na dalším novošlechtění se začalo intenzivně pracovat v roce 1960 s cílem vyšlechtit nový kultivar s intenzivní modrou barvou.
Stanice zpočátku svého působení hospodařila na pozemcích v lokalitě Nadzahrady, postupně byly pozemky přikupovány, popř. najímány a přibyly lokality Išprerky a Trkmanska.

Významně přispěla Šlechtitelská stanice ke shromáždění původních stromů meruňky odrůdy Velkopavlovická. Dnešní typy odrůdy Velkopavlovické byly v 60. letech vybrány ze stromů vysázených jako sortiment již v roce 1925.