Střední odborná škola vinařská a střední odborné učiliště zahradnické Valtice

Střední odborná škola vinařská a střední odborné učiliště zahradnické Valtice

Základní informace
Sobotní 116
691 42 Valtice
777101844
obchod.venerie@svisv.cz
http://svisv.cz
Hlavní výhody:
Víno pouze z vlastní produkce hroznů
Širokána nabídka pálenek vlatní prokudce
Velice milá a profesionální obsluha
Možnost rautů na objednání
Velké množství cyklostezek
Vlastní ubytování a parkování
Kartu uplatníte na:
Firemní a soukromé akce
Degustace
Sleva pro členy CZV klubu

5%

Cena25,-/vzorek

Kapacita osob50 osob

Občerstvenídle mluvy

Vlastní parkoviště

160

Škola

Valtice si vybralo za sídlo své činnosti mnoho vinařských organizací. Nejstarší z nich, současná Střední odborná škola vinařská, byla založena již 15. listopadu 1873 – tehdy Rolnicko-vinařská škola. Vinařská škola je jedinou střední školou v ČR vyučující pravidelně vinohradnickému oboru s maturitou. Za dobu své činnosti vychovala tisíce odborníků tvořící páteř moravského a českého vinařství. V dobách C. a K. mocnářství měla škola evropský význam. Absolvovali ji studenti nejen ze zemí Rakousko-Uherska, ale např. i z Turecka a Ruska. Po připojení Valticka k ČSR v r. 1920 do okupace zde absolvovalo 410 studentů z ČSR, Rakouska a Jugoslávie. V dnešní době má škola vybudované nové školní hospodářství, vinice se sponem 2,5 m a moderní sklepní technologii. Školní vína v posledních letech získávají přední umístění na celostátních výstavách.

Školní sklep Venerie

Do roku 1965 byly hrozny zpracovávány ve sklepě „ Pod starou ředitelnou", ve sklepu původního kláštera. V 60. letech 20. století s rozvíjejícím se vinohradnictvím a vinařstvím vyvstala potřeba moderního sklepního školního hospodářství, které by odráželo trendy v tehdejším vinařství. Bylo rozhodnuto uzpůsobit těmto požadavkům sklep na ulici K Venerii, který původně užíval řád milostrdných bratří.

Moderní sklepní hospodářství střední vinařské školy, jak jej znají návštěvníci v dnešní podobě bylo vybudováno až po vytunelování a totální devastaci v letech 1996-2002.

V lednu 2002 byla započata úprava interiéru. Po nezbytných stavebních úpravách, byla technologie osazena v prosinci 2002 a lednu 2003. Financování zajistil zřizovatel školy – Jihomoravský kraj a to částkou 5 mil. Kč.

Jedna z hlavních šíjí byla vybavena kvasnou technologií o kapacitě 80 tis. litrů, z toho 1/3 jsou chlazené nádoby.

Základem je 16 ks vestavěných tanků o objemu 3 tis. litrů, z toho 8 ks je půlených, a dále je doplňují tisícilitrové nádoby válcovitého a oválného typu.

Na výrobu červeného vína jsou zde 2 ks vinofikátorů s mechanickým ponořováním kvasného koláče, míchadlo je poháněno pneumaticky. Rovněž ve vinofikátorech je kvasný proces teplotně řízený - jak míchání, tak řízení teploty je zajištěno elektronicky. Třetí vinofikátor je pro karbonickou maceraci o objemu 5 tis. litrů.

Funkční a moderní sklepní hospodářství je pro vinařskou školu klíčové a účelové pracoviště, protože s moderností technologického zařízení koreluje úroveň budoucích sklepmistrů.